H
Büyük bir fikir,
bin düşüncenin ürünüdür. Aristo