Bir tasarım,
ancak biri onu kullandığı zaman bitmiş demektir. Brenda Laurel